Lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un izprastu tiesu komunikācijas principus, 26.septembrī Augstāko tiesu apmeklēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas trešā kursa studenti – topošie žurnālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti.

Ar studentiem tikās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Priekšsēdētājs iepazīstināja ar Augstākās tiesas lomu Latvijas tiesu sistēmā, kā arī pārrunāja vairākus mītus un puspatiesības par tiesu darbu, kas izskan publiskajā telpā. Uzsverot, ka tiesas spriedums nav dabisks konflikta risināšanas veids, un pēc tā vienmēr viena puse būs neapmierināta, priekšsēdētājs norādīja uz komunikācijas lomu tiesas spriedumu izpratnē. Priekšsēdētājs mudināja studentus aizdomāties par to, kāpēc ne pašu tiesnešu, bet sabiedrības interesēs  ir tiesu un tiesnešu neatkarība.

Esot tiesā, studentiem bija iespēja arī iejusties tiesnešu lomā un spriest tiesu, balsojot par viņuprāt pareizākajiem spriedumiem un soda mēriem piedāvātajās situācijās. Improvizētais balsojums parādīja, kā emocionāli pasniegta papildinformācija var ietekmēt attieksmi un līdz ar to – spriedumu. Tas uzskatāmi parāda, kā mediji var veidot sabiedrības viedokli un cik būtiski ir iespējami saprotamāk izskaidrot tiesas sprieduma motīvus.

Par Augstākās tiesas komunikāciju par tiesu lietām pastāstīja preses sekretāre Baiba Kataja, savukārt Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece stāstīja par Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas darbības virzieniem, mērķauditorijām, Tieslietu padomes apstiprināto tiesu komunikācijas stratēģiju, kā arī par komunikācijas studentu iespējām iziet mācību praksi Augstākajā tiesā un tiesas nolēmumu izmantošanu studiju procesā.

Komunikācijas studenti arī devās ekskursijā pa vēsturisko Tiesu pili un apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Augstākā tiesa aicina arī citu augstskolu komunikācijas studentus iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstāko tiesu, kā arī tiesu komunikāciju un Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas darbu. Topošajiem žurnālistiem un sabiedrisko attiecību speciālistiem tas var būt noderīgi.   

  

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211