Ar priekšlasījumu par Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas viedokļu nozīmi Latvijas tiesībzinātnes un tiesībdomas attīstībā konferencē “Viedoklim par neaizskaramo Satversmes kodolu – 10 gadu” uzstājās un diskusijā piedalījās Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša.

Valsts prezidenta Egila Levita rīkotā konference bija rīkota, atzīmējot Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedokļa “Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu” 10 gadu jubileju. Šis viedoklis tika veidots saistībā ar 2012. gadā notiekošo referendumu par otru valsts valodu, un viedoklī ietvertie priekšlikumi noderēja, izstrādājot paplašināto Satversmes ievadu.

Senatore Rudīte Vīduša savā priekšlasījumā izvērtēja gan šī, gan citu Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas sagatavoto viedokļu devumu valststiesību attīstībā. Tie ir viedokļi par parlamenta priekšlaicīgu vēlēšanu mehānismu, par Saeimas apstiprinājuma nepieciešamību liela apjoma aizdevuma saņemšanai, par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulējumu, par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvarā. Visi šie atzinumi, tāpat kā fundamentālais viedoklis par valsts kodolu, ir bijis būtisks devums valststiesību izpratnei un attīstībai.

Senatore atzina, ka Latvijā trūkst zinātnisku pētījumu un ekspertu viedokļu valststiesībās, un Latvijas nelielajā juridiskajā saimē vienmēr aktuāli būs mobilizēties, lai sniegtu kvalitatīvu juridisko viedokli īstajā brīdī. Konstitucionālo tiesību komisija ir izveidojusies kā intelektuālais centrs aktuālajos tiesību jautājumos, tādēļ, kā atzina senatore Rudīte Vīduša, – tās izveidošana un sniegtie viedokļi ir augstvērtīgs un savlaicīgs devums valststiesību attīstībai. “Tādēļ tā ir bijusi valstiski atbildīga rīcība” – senatore atzinīgi vērtēja komisijas izveidi un tās devumu.

Kā runātāja pasākumā uzstājās arī Satversmes tiesas tiesnese, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Jautrīte Briede. Diskusijas daļā konferences runātājiem pievienojās 11.Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes emeritētā profesore Ilma Čepāne, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docente Diāna Apse un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna. Diskusiju vadīja zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Lauris Liepa.

Konferences ieraksts: https://ieej.lv/2LGmR

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja