24. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja Čuvašijas Augstākās tiesas tiesnese Jeļena Gorodņičeva un Rostovas apgabala tiesnese Jeļena Voronova. Viņas tikās ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Jāni Tiltiņu un interesējās par Latvijas tiesu pieredzi nepilngadīgo personu tiesvedībā.

Krievijas tiesās, sekojot Kanādas modelim, pastāv tiesnešu specializācija konkrētu lietu kategoriju izskatīšanā gan krimināltiesību, gan civiltiesību jomā. Katrā tiesā ir tiesneši, kas specializējušies nepilngadīgo likumpārkāpumu izskatīšanā, un viņu darbs nav tikai lietu iztiesāšana, bet arī sodīto reabilitācijas programmu uzraudzība. Šie tiesneši iziet speciālu sagatavošanas kursu darbam ar nepilngadīgajiem, saņemot gan psihologu, gan pedagogu konsultācijas.

Tiesnešu, kas apmeklēja Latviju, atbildības joma ir tiesvedība nepilngadīgo personu lietās, tādēļ viņām interesēja Latvijas likumdošanas piemērošana attiecībā uz nepilngadīgām personām, tiesu sadarbība ar Probācijas dienestu, Augstākās tiesas rekomendācijas attiecībā uz nepilngadīgo tiesvedību. Krievijas pārstāves atzina, ka Latvijas modelis šajā ziņā ir atšķirīgs, jo Latvijā tiesneši tikai spriež tiesu, nevis nodarbojas ar notiesāto personu labošanas programmām. Vienlaikus tiesneses atzina, ka tiesnešu specializācija, kāda ir Krievijā, bet Latvijā krimināltiesību jomā nav, tomēr ir lietderīga.

Tiesnesis J. Tiltiņš iepazīstināja ar statistikas datiem par nepilngadīgo tiesvedību. Latvijā no notiesāto skaita nepilngadīgie ir vidēji 13 %. Apelācijas instancē šis skaitlis ir vēl mazāks – no Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā saņemtajām lietām ar nepilngadīgo personu iesaistīšanos ir 6-7%, šogad šis skaitlis ir vēl mazāks.

Samazinās nosacīto sodu piemērošana nepilngadīgajiem: 2000. gadā nosacīto sodu saņēma 71% no notiesātajiem nepilngadīgajiem, 2007. gadā – 60%, bet šogad – 55%. Lielāko daļu noziegumu nepilngadīgie izdara grupā, bet arī šim skaitlim ir tendence samazināties – 2000. gadā grupā bija izdarīti 75% nepilngadīgo noziegumu, 2007. gadā 67%, šogad – 63%.

  

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211