Žurnāla “Jurista Vārds” 13.aprīļa numurā Senāta Kriminālietu departamenta darbinieku publikācijās paplašināti aplūkots Krimināllietu departamenta 28.janvāra lēmumā SKK-2/2021 ietvertais jautājums par dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšanu.

Zinātniski analītiskā padomniece Nora Zvejniece un senatora palīdze Laura Smukule rakstā “Dubultās sodīšanas nepieļaujamība: teorija un tiesu prakse” sniedz ieskatu dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa tiesiskajā regulējumā Latvijā, šī regulējuma attīstībā kopsakarā ar starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem un principa vispārējā izpratnē tā pamatotai piemērošanai tiesu praksē, kā arī aplūko Senāta Krimināllietu departamenta lēmumus, kuros analizēts iespējamais dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpums.

Savukārt zinātniski analītiskais padomnieks Oskars Kulmanis rakstā “savstarpēji saistīti procesi ne bis in idem principa tvērumā” koncentrēti aplūko atsevišķus dubultās sodīšanas aizlieguma principa aspektus. Aplūkojot Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas paustās atziņas, tiek atklāta dubultās sodīšanas aizlieguma principa nozīme tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā, kā arī šī principa bis elementa jeb procesu dublēšanās saturs un sekas.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova norāda, ka departamenta mērķis ir paplašināti aplūkot kāda aktuāla tiesību jautājuma risinājumu ar atziņām, kas rastas Senāta lēmuma tapšanā, bet kas nav atspoguļotas konkrētajā lēmumā. Aktualizējot šīs atziņas par attiecīgo tiesību jautājumu, tiek pievērsta uzmanība arī Senāta atziņām, jo īpaši jaunākajām, tādējādi tās darot arī saprotamākas.

Šis nav pirmais šāda veida darbības modeļa īstenojums Krimināllietu departamentā – pagājušajā gadā tas veiksmīgi izdevās jautājumā par OCTA un kaitējuma kompensācijas noteikšanu kriminālprocesā.

Departaments šo praksi turpinās, tādējādi nodrošinot stabilāku judikatūra un intensīvāku Senāta atziņu izmantošanu tiesu nolēmumos.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211