3.februārī darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Inese Laura Zemīte.

Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz tiesneša amatu Senāta Krimināllietu departamentā. Ar Tieslietu padomes 2019.gada 16.decembra lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnese Inese Laura Zemīte pārcelta Augstākās tiesas tiesneša amatā.

Ineses Lauras Zemītes stāžs tiesneša amatā ir 22 gadi. Astoņus gadus viņa bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, bet kopš 2005.gada – Rīgas apgabaltiesā, piecus gadus bijusi Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja.

Tiesneša vakance Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā veidojās, jo pensijā devās divi departamenta tiesneši – Voldemārs Čiževskis un Anita Nusberga. Otru vakanci drīzumā aizpildīs Sandra Kaija, kuru Saeima apstiprināja Augstākās tiesas tiesneša amatā 16.janvārī.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv