1.jūlijā darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Aivars Uminskis.

Tiesnesis bija pieteicies konkursā uz Krimināllietu departamenta tiesneša amata vietu. Ar Tieslietu padomes 3.jūnija lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aivars Uminskis pārcelts Augstākās tiesas tiesneša amatā.

Aivars Uminskis Policijas akadēmijā ieguvis jurista kvalifikāciju un tiesību zinātnes maģistra grādu. Tiesnesim ir 22 gadu profesionālā pieredze, saistīta ar krimināllietu izskatīšanu. Piecus gadus strādājis prokurora amatā, 17 gadus bijis apgabaltiesas tiesnesis Latgales apgabaltiesā un Rīgas apgabaltiesā un skatījis krimināllietas gan pirmās, gan apelācijas instances tiesā. Četrus gadus uz vakances laiku pildījis Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas palātas tiesneša pienākumus.

Tiesneša vakance Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā veidojās pēc Tieslietu padomes lēmuma pārdalīt tiesnešu amata vietas starp departamentiem. Ņemot vērā departamentu slodzi, viena vieta no Civillietu departamenta pārcelta uz Krimināllietu departamentu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211