18. martā Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova, senators Artūrs Freibergs un zinātniski analītiskie padomnieki Nora Zvejniece un Oskars Kulmanis piedalījās diskusijā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem.

Diskusijā tika pārrunātas atziņas, kas izrietēja no iepriekšējā gadā Senātā skatītajiem apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Tāpat tika pārrunātas aktuālās atziņas saistībā ar Senātā skatītajām lietām, kurās apstiprināta pirmstiesas kriminālprocesā slēgtā vienošanās, kā arī izdiskutēti Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu uzdotie jautājumi. 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa