Par veiksmīgu tiesu sadarbības formu atzīstot zemāko instanču tiesnešu pieredzes apmaiņas programmu Senātā, Augstākā tiesa šogad jau otro reizi izsludināja tiesnešiem konkursu pieredzes apmaiņai departamentos. 16.augustā Krimināllietu departamentā stažēšanos sāk Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Guntars Kveska, bet pieteikties pieredzes apmaiņai Civillietu departamentā iespējams vēl šodien.

Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Guntars Kveska pieredzes apmaiņā Krimināllietu departamentā būs līdz 30.decembrim.

Viņa pienākumi būs analizēt judikatūras attīstības tendences, sagatavot nolēmumu projektus un atzinumus par tiesību jautājumiem, piedalīties tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un pētījumu izstrādē.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova par apgabaltiesas tiesnešu stažēšanos sacījusi: to var izteikt ļoti īsi – tas būs vēl viens senators, tikai bez paraksta tiesībām. Departaments pieredzes apmaiņas iespēju piedāvāja apelācijas instances tiesnešiem, jo viņi varēs pilnīgāk iekļauties procesā, jo būs tam nepieciešamā zināšanu un pieredzes bāze. Apgabaltiesu tiesnešiem darbošanās Senātā arī visvairāk noderēs turpmākajā darbā, jo ļaus tiešāk saprast, kāds ir mehānisms apelācijas nolēmumu pārbaudei Senātā.

Augstākās tiesas piedāvātajā pieredzes apmaiņas programmā šogad jau piedalījušās trīs tiesneses – Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde Krimināllietu departamentā, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Stuberovska Civillietu departamentā un Administratīvās rajona tiesas tiesnese Daiga Lubāne Administratīvo lietu departamentā.

Pieredzes apmaiņas laikā tiesnešiem tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks tiek ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211