„Strauji mainīgajā pasaulē, vēršoties plašumā starptautiskajai noziedzībai, mums jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem atklāt, izmeklēt, iztiesāt sarežģītus noziegumus, aizsargāt upurus arvien jaunos cilvēku tirdzniecības izpausmes veidos”, konferencē par upuru tiesību ievērošanu cilvēktirdzniecības lietās norādīja Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Tiesu praksē Latvija līdz šim galvenokārt ir bijusi cilvēku tirdzniecība upuru izcelsmes valsts saistībā ar personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai, sutenerismu, fiktīvajām laulībām. Ņemot vērā notikumus Eiropā un citur pasaulē, ar cilvēktirdzniecības noziegumiem saistītas lietas kļūst daudzveidīgākas un arvien aktuālākas. Jebkura zināšanu un pieredzes apmaiņa bagātina un paplašina kā vispārējo, tā profesionālo redzesloku – norādīja Pēteris Dzalbe.

Konferencē – mācībās, ko 22.septembrī pēc ASV vēstniecības iniciatīvas organizēja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru, Tiesu administrāciju un biedrību „Patvērums Drošā māja", piedalījās arī Augstākās tiesas tiesneši.

Pasākumu atklāja ASV vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita (Nancy Bikoff Pettit). Savukārt cilvēktiesību lietu eksperte, ASV federālās tiesas tiesnese Virdžīnija Kendala (Virginia M.Kendall) konferences dalībniekus iepazīstināja ar ASV pieredzi un labās prakses piemēriem upuru tiesību ievērošanas jautājumos.

21.septembrī Virdžīnija Kendala apmeklēja Augstāko tiesu un, tiekoties ar Krimināllietu departamenta tiesnešiem, pārrunāja jautājumus par cilvēktirdzniecības noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu un korupciju kā cilvēktirdzniecības lietu elementu. Tiesnese atzina, ka uzskatāmākais šādu noziegumu piemērs būtu cilvēku tirdzniecība darba ekspluatācijai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211