Ceturtdien, 31.maijā, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe tikās ar ASV federālo tiesnesi Ričardu Stērnu (Richard Stearns), kas Latvijā ieradies apzināt jautājumus, kuros ASV valdība varētu sniegt atbalstu Latvijai tiesiskuma stiprināšanā.

Tiesneši apliecināja – lai arī tiesu sistēmas Amerikā un Latvijā ir atšķirīgas, tiesu problēmas ir līdzīgas, tādēļ savstarpējā pieredzes apmaiņa var būt noderīga.

Zinot, ka Latvijas problēma ir ilgie lietu izskatīšanas termiņi, ASV tiesnesis dalījās pieredzē, kā viņiem risināta šī problēma. Pirmkārt, ar vienošanās procesu, kad apsūdzētais atzīst vainu un prokurors ar apsūdzēto vienojas par sodu. Amerikā šādā procesā notiek aptuveni 97% krimināllietu. Otrkārt, ar tiesnešu atbildību par tiesvedības efektivitāti.

Tiesnesis Stērns Latvijas tiesnešus aicināja būt stingrākiem tiesas procesa vadībā, nodrošinot cieņu pret tiesu. Proti, nepieļaujot procesa kavēšanos tādēļ, ka kāds no dalībniekiem vai to pārstāvjiem neierodas uz tiesas sēdi un tādējādi kavē procesu. Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs kā visbiežāko lietu atlikšanas iemeslu minēja procesa dalībnieku neierašanos uz tiesu veselības problēmu dēļ, kas apstiprināts ar ārstu izdotu darbnespējas lapu.

ASV ir gatava dalīties pieredzē ar Latviju arī vienotas sodu politikas ieviešanā.

Tiesneša Ričaeda Stērna vizīti Latvijā organizēja ASV vēstniecība.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211