Ministru kabinetā atbalstītie likumprojekti „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””, kas paredz tiesnešus iekļaut vienotajā darba samaksas sistēmā, pēc būtības ir apslēpta nevēlēšanās pildīt Satversmes tiesas spriedumu,- atbildes vēstulē Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai norāda Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatori.

Senatori uzskata, ka šāds precedents nav pieļaujams, ja vēlamies, lai Latvija būtu demokrātiska un tiesiska valsts un tiktu ievērota Satversme.

Pēc senatoru ieskata, ar masu informācijas līdzekļos sacelto ažiotāžu par tiesnešu atalgojumiem likumdevējs un izpildvara (Saeima un Ministru kabinets) apzināti maldina sabiedrību un apzināti sabiedrību noskaņo pret tiesu varu. Taču apzināta vai neapzināta sabiedrības konfrontēšana ar trešo varu – tiesu varu, var dot īslaicīgu efektu. Sabiedrībā ikviens, tajā skaitā Saeimas deputāti un valdības ministri, vēlas taisnīgu un neatkarīgu tiesu.

Lai to panāktu, senatori iesaka ieklausīties viena no ASV Konstitūcijas līdzautoriem Aleksandra Hamiltona sacītajā: „... piešķirot nenovēršamu pārsvaru likumdošanai un enerģiju – izpildvarai, tiesu vara ir sevišķi viegli ievainojama un atkarīga no abām pirmajām. Tādēļ sevišķa gādība ir nepieciešama, lai dotu tai iespēju sevi aizstāvēt.”

Saeimas Tiesu politikas apakškomisija pēc Solvitas Āboltiņas iniciatīvas elektroniski nosūtījusi katram tiesnesim zināšanai un izvērtēšanai valdības izstrādāto likumprojektu paketi, kas paredz tiesnešu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā, ar lūgumu sniegt viedokļus un priekšlikumus. Senāta Krimināllietu departamenta senatori vienojušies sniegt kopīgu atbildi. Vēstuli senatoru Voldemāra Čiževska, Pētera Dzalbes, Artūra Freiberga, Anitas Nusbergas vārdā parakstījis departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš.

 

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru vēstuli skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211