Lai vienādotu tiesu praksi un uzlabotu tiesas spriešanas kvalitāti, Senāta Krimināllietu departamenta senatori un zinātniski analītiskie padomnieki 20.novembrī tiešsaistē piedalījās konsultatīvā sanāksmē ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Pārrunāti aktuālie jautājumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā un interpretācijā.

Tikšanās laikā senatores Aija Branta, Inguna Radzeviča un zinātniski analītiskie padomnieki Jānis Baumanis, Nora Zvejniece un Oskars Kulmanis ar apgabaltiesas tiesnešiem pārrunāja jautājumus par Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses atklāšanu apsūdzībā attiecībā uz bezdarbību – nodokļu nenomaksāšanu, par Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 17.punktā paredzētā atbildību pastiprinošā apstākļa – ja noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona sniegusi apzināti nepatiesu liecību – konstatēšanas iespējamību apelācijas instances tiesā un par policijas darbinieku dienesta ziņojumu pārbaudes kārtību tiesas izmeklēšanā.

Tāpat sanāksmē aktualizētas atsevišķos Senāta lēmumos izteiktās tēzes.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211