Izskatījis Kurzemes apgabaltiesas tiesneša Helmuta Brasova iesniegumu par krimināllietas Aivara Lemberga, Anša Sormuļa un Anrija Lemberga apsūdzībā nodošanu citai tiesai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 2. septembrī, pieņēma lēmumu nodot krimināllietu Rīgas apgabaltiesai. Lēmums ir galīgs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs lēmumu lietu nodot Rīgas apgabaltiesai pieņēmis, ievērojot Kriminālprocesa likumā noteiktos vispārīgos krimināllietu piekritības noteikumus, kā arī uzskatot par nepieciešamu un iespējamu šādi panākt konkrētās krimināllietas ātrāku izskatīšanu.

Iepriekš piekritības noteikšanai lietu Augstākās tiesas priekšsēdētājam bija nosūtījusi Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūra. Augstākās tiesas priekšsēdētājs nosūtīja lietu atpakaļ prokuratūrai, norādot, ka tā nav ievērojusi Kriminālprocesa likumā noteikto lietu virzības kārtību. Tad prokuratūra lietu nosūtīja Rīgas apgabaltiesai, kas uzskatīja, ka lieta nav tai piekritīga un nosūtīja to uz Kurzemes apgabaltiesu. Savukārt Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis H. Brasovs, uzskatot, ka lietas ātrāku izskatīšanu var panākt Rīgas apgabaltiesā, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 445. pantam, nosūtīja lietu Augstākās tiesas priekšsēdētājam piekritības noteikšanai.  Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211