Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta turpina darbu arī pēc 1.jūlija, kad stājušies spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz tā saukto „tīro tiesas instanču” ieviešanu kriminālprocesā, atsakoties no lietu izskatīšanas Krimināllietu tiesu palātā.

Krimināllietu tiesu palāta turpina iztiesāt lietas, kas jau atrodas tās tiesvedībā, kā arī atbilstoši Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 34.punktam kā apelācijas instance izskatīs pārsūdzētos nolēmumus lietās, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā pēc noteiktās piekritības līdz 2012.gada 30.jūnijam. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā 2.jūlijā neizskatītas ir 246 lietas, savukārt pēc Tiesu informatīvās sistēmas statistikas datiem apgabaltiesās kā pirmajā instancē uz 30.jūniju neizskatītas bija 128 krimināllietas.

No 2012.gada augusta Krimināllietu tiesu palātā strādās astoņi tiesneši, bet 2013. gadā tiesnešu skaits samazināsies līdz seši, un tie būs tikai divi tiesas sastāvi.

Turpmāk, sākot ar 1.jūliju, visas krimināllietas kā pirmās instances tiesa skatīs rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas kārtībā visas lietas tiesās apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā – Augstākās tiesas Senāts. Tādējādi plānots atteikties no lietu skatīšanas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā, kas līdz šim kā otrā instance izskatīja atsevišķu kategoriju krimināllietas, kuras kā pirmā instance skatīja apgabaltiesa.

Tieslietu padome šī gada 2.aprīļa sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto „tīro tiesu instanču” ieviešanas koncepciju krimināllietās un civillietās, vienlaikus norādot, ka turpmākie konkrētie Latvijas tiesu sistēmas reorganizēšanas soļi būtu izvērtējami un saskaņojami ar Tieslietu padomi. Tieslietu ministrijas koncepcijā norādīts, ka „tīro tiesu instanču” sistēmu paredzēts ieviest pakāpeniski: kriminālprocesā ar 2015.gada 1.janvāri, bet civilprocesā – pakāpeniski 7-10 gadu laikā, likumā „Par tiesu varu” nosakot termiņu, kad Augstākās tiesas palātas tiek likvidētas. Šajā likumā būtu paredzams, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta turpina izskatīt lietas līdz 2015.gada 1.janvārim, savukārt lietas, kuras palāta nebūs izskatījusi līdz šim datumam, tiks nodotas izskatīšanai apgabaltiesām kā apelācijas instances tiesām. Grozījumi likumā „Par tiesu varu” tiek gatavoti Saeimas pirmajam lasījumam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211