Aizverot Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas vēstures lappusi, ir apkopota šīs Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgās tiesu instances vēsture un izdota neliela grāmata, uz kuras atvēršanu 18.decembrī Augstākā tiesa aicināja tagadējos un bijušos Krimināllietu tiesu palātas tiesnešus, tiesnešu palīgus un tagadējos darbiniekus un citu tiesas struktūrvienību vadītājus.

Nelielajā grāmatā apkopota Krimināllietu tiesu palātas svarīgāko notikumu hronika – sākot ar 1995.gada 3.oktobra Augstākās tiesas plēnuma lēmumu par Senāta departamentu un tiesu palātu izveidošanu līdz pēdējai tiesas sēdei 2014.gada decembrī. Statistika liecina – 19 gados Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā bijušas vairāk nekā 7600 lietas.

Grāmata stāsta arī par cilvēkiem, kas strādājuši Krimināllietu tiesu palātā. Palātai bijuši trīs priekšsēdētāji – Andrejs Lepse, Ivars Bičkovičs un Ervīns Kušķis, un viņu vadībā šajos gados strādājuši 18 tiesneši un 16 tiesnešu palīgi. Kopā ar kancelejas darbiniekiem – 89 cilvēkiem Krimināllietu tiesu palāta bijusi viņu dzīves daļa. Par to liecina arī grāmatas vērtīgākā un interesantākā nodaļa – tiesnešu un darbinieku atmiņas un fotogrāfijas par kopīgajiem darba un atpūtas mirkļiem.

 “Faktos, skaitļos, fotogrāfijās un atmiņās esam centušies saglabāt liecības par šīs Latvijas tiesu sistēmas attīstībai nozīmīgās tiesu instances darbību. Paldies visiem tiesu palātas esošajiem un bijušajiem tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, kancelejas darbiniekiem par kopā pavadīto laiku un padarīto darbu,” pasniedzot grāmatu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs katram tiesnesim veltīja kādus īpašus pateicības vārdus. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja tās vērtības, ko Krimināllietu tiesu palāta devusi Latvijas tiesu sistēmai – bez izskatītajām tiesu lietām, ir izdoti apelācijas instances nolēmumu krājumi, vairāki palātas tiesnešu palīgi ir izauguši par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, divi Satversmes tiesas tiesneši bijuši Krimināllietu tiesu palātas tiesneši, gandrīz viss kasācijas instances – Krimināllietu departamenta – sastāvs ir veidojies no bijušajiem palātas tiesnešiem.

Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis atzīmēja, ka 2014.gada 31.decembrī tiks aizvērta nozīmīga vēstures lappuse neatkarīgās Latvijas tiesu varas vēsturē, un visi, kas strādājuši Krimināllietu tiesu palātā, var lepoties, ka bijuši daļa no šīs vēstures. “Man bija liels gods strādāt ar jums visiem kopā,” sacīja palātas priekšsēdētājs.

Grāmata “Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 1995–2014” izdota nelielā tirāžā un būs tikai kā piemiņas izdevums, kas glabāsies arī Augstākās tiesas lasītavā un muzejā.

Ssaskaņā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā "Par tiesu varu" tiek mainīta Latvijas tiesu sistēma, likvidējot Augstākajā tiesā apelācijas instanci - tiesu palātas. Likumā noteikts, ka Krimināllietu tiesu palāta Augstākās tiesas sastāvā ir līdz 2014.gada 31.decembrim, bet Civillietu tiesu palāta - līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211