Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades svinību ietvaros 16.oktobrī atvērta zinātniskā monogrāfija “Kriminālprocesa likuma komentāri” – ilgi gaidīta grāmata, jo tie ir pirmie zinātniskie komentāri kopš Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās 2005.gadā. Izstrādātie Kriminālprocesa likuma komentāri aptver likuma A daļu, tas ir, normas, kuras veltītas kriminālprocesa vispārīgiem noteikumiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs grāmatas priekšvārdā norāda, ka nepilnu 14 gadu laikā Kriminālprocesa likums ir grozīts un papildināts vairāk nekā 30 reižu, un šī straujā un būtiskā mainība rada grūtības kriminālprocesa normu piemērošanā praksē, to vienveidīgā tulkošanā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Kriminālprocesa likuma komentāri ir nepieciešami. Atvēršanas pasākumā Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja grāmatai ilgu un cieņpilnu mūžu un izteica cerību, ka zinātniskie komentāri sekmēs vienveidīgu tiesu praksi, līdz ar to samazinot lietu pārsūdzību Senātā.

Grāmata ir 14 autoru kopdarbs. Komentāru veidošanā profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas zinātniskajā redakcijā piedalījušies Latvijas augstskolu docētāji, zinātnieki Sandra Kaija, Gunārs Kūtris, Uldis Ķinis, Māris Lejnieks, Aldis Lieljuksis, Jānis Maizītis, Ārija Meikališa, Daiga Rezevska, Kristīne Strada-Rozenberga; kā arī īpaši aicinātie speciālisti: tiesnesis Pāvels Gruziņš, tiesu eksperte Maija Čentoricka, Latvijas pārstāve Eiropas Cilvēktiesību tiesā Kristīne Līce, zvērināti advokāti Jānis Rozenbergs un Violeta Zeppa-Priedīte.

Bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš komentējis piecus likuma pantus: 23.pantu “Tiesas spriešana”, 40.pantu “Izmeklēšanas tiesnesis”, 41.pantu “Izmeklēšanas tiesneša pienākumi un tiesības”, 48.pantu “Tiesa kā procesa virzītājs” un 49.pantu “Tiesnesis kā procesa virzītājs pēc lietas iztiesāšanas un nolēmuma pieņemšanas”.

Grāmatas izdevējs – “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211