Godinot pirmo Latvijas Senāta priekšsēdētāju – no Kuldīgas puses nākušo Kristapu Valteru, Augstākās tiesas pārstāvji otrdien, 3.oktobrī, Kuldīgā iestādīja piemiņas ozolu un apmeklēja senatora atdusas vietu Rumbas pagastā. Ar šo pasākumu Augstākā tiesa aizsāka Latvijas Senāta simtgades laiku.

Kuldīgas pilsētas dārzā kuplos ozols, ko kopā ar Kuldīgas novada priekšsēdētāju Ingu Bērziņu iestādīja visi trīs atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāji – Gvido Zemrībo, Andris Guļāns un Ivars Bičkovičs.

Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – šis ozols ir cieņas apliecinājums ne tikai vienai izcilai personībai, bet visam Latvijas Senātam, kas licis pamatus Latvijai kā tiesiskai valstij un bijis kā saknes kokam, uz ko balstās viss tā tālākais mūžs. “Nav ne mazāko šaubu un esam lepni, ka Latvijas tiesu sistēmas saknes bijušas stipras un veselas – pirms gandrīz simts gadiem no nulles radītā sistēma izrādījusies dzīvotspējīga un arī šodien ir tas pamats, kas dod mums iespēju strādāt tiesiskā valstī,” saka Ivars Bičkovičs.

Ozols ir kā simbolisks apliecinājums tam patriotismam, godprātībai un spēkam, kāds bija vajadzīgs un kāds bija Latvijas valsts veidotājiem, tostarp juristiem, it īpaši augstākās tiesu instances tiesnešiem. “Tas ir tas, ko nevar aizmirst. Tas ir mūsu Latvijas tiesu sistēmas zelta fonds,” sacīja pirmais Augstākās tiesas priekšsēdētājs atjaunotajā Latvijā Gvido Zemrībo.

Arī bijušais Austākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uzsvēra dzīves principus, kas bija raksturīgi tiesu sistēmas pamatlicējiem un jo spilgti izpaudās Kristapa Valtera personībā: godīgums, neatkarība un valsts labums pāri pār sava labuma interesēm.

“Katras pašvaldības vērtība ir cilvēki. Mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem, kas devuši pienesumu ne tikai Kuldīgai, bet valstij,” atzīmēja Kuldīgas novada priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēla atzina, ka ir gandarīti, ka, Augstākās tiesas mudināti, viņi uzzinājuši daudz vērtīgas informācijas par savu novadnieku. Viņi gādās, lai viens akmens no Kristapa Valtera dzimto Dindžu māju drupām tiktu pārvests un novietots blakus viņa piemiņas ozolam.

Vairāk skatiet

Re:TV: Kuldīgā godina pirmo senatoru Kristapu Valteru 

LTV: Kuldīgā godina pirmo senatoru Kristapu Valteru

Latvijas Senāts bija augstākā tiesu instance Latvijā 1918.–1940.gadā. Kristaps Valters 1918.gadā kopā ar Jāni Graudiņu tika iecelti par pirmajiem senatoriem. 1919.gadā Valters kļuva par Senāta Administratīvā departamenta pirmo priekšsēdētāju, bet 1920.gadā – par pirmo Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāju. Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja un par savu pienākumu uzskata arī senator piemiņas saglabāšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211