Latvijas Senāta simtgade atstājusi paliekošas pēdas ne tikai Latvijas tiesu sistēmas, bet arī senatoru dzimtu vēsturē. Pateicoties Augstākās tiesas mājaslapā izlasītai informācijai par piemiņas ozola stādīšanu Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai, viņa mazmazmeita Kristīne Valtere-Peintnere uzzināja par sava vecvectēva lomu Latvijas vēsturē. Viņa arī izlasīja, ka ne Augstākajai tiesai, ne senatora dzimtajā Kuldīgas pusē nav zināmi Kristapa Valtera pēcteči, tādēļ atsaucās un arī atbrauca uz Latviju.

Kristīne kopā ar vīru apmeklēja Kuldīgu, kur apskatīja dzimtas mājvietu Rumbas pagasta Dindžos un savu priekšteču kapavietas Lāčplēšu kapos, kā arī piemiņas ozolu pilsētas parkā. 2.septembrī Kristapa Valtera pēcnācēji viesojās Augstākajā tiesā, iepazina Latvijas tiesu sistēmu, kuras pamatlicējs bija vecvectēvs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tiekoties ar Kristīni un Džonu Valteriem-Peintneriem, atzīmēja Kristapa Valtera lomu Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts stiprināšanā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs sacīja: Latvija ir maza valsts lielajā pasaulē, tādēļ jo nozīmīgāks ir katra cilvēka devums valsts stiprināšanā, ko lieliski pierāda Kristapa Valtera dzīve un darbs. Viņa dzīves pamatprincipi ir stingri balsti arī šodienas tiesu sistēmai.

Savukārt Kristīne Valtere-Peintnere pauda gandarījumu par to, kā Latvijā tiek godāta viņas vecvectēva piemiņa, un bija aizkustināta par Valtera dzīves faktiem, kas lielākoties viņai bija jaunatklājums.

Kristīnes Valteres-Peintneres vectēvs – Kristapa Valtera dēls Nikolajs – arī bija jurists, zvērināts advokāts Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā un latviešu trimdas darbinieks pēc otrā pasaules kara Austrijā. Nikolaja Valtera dēla Ērika ģimene pārcēlās uz Ameriku, kur Kristīne izauga un studēja teoloģiju. Pirms septiņiem gadiem viņa ar vīru atgriezās Eiropā. Kristīne Valtere-Peintnere ir 12 garīgi izzinošu grāmatu autore un vada Mākslas abatiju Īrijā.

Augstākās tiesas muzejam Kristīne dāvināja vairākas fotogrāfijas no dzimtas arhīva, kurās redzams Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Kristaps Valters kopā ar sievu, bērniem un mazdēlu.

Kristaps Valters bija pirmais Latvijas senators, iecelts amatā 1918.gada 6.decembrī. Viņš bija pirmais Administratīvā departamenta priekšsēdētājs un pirmais Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs no 1919.gada līdz 1929.gadam un arī laikā no 1933. līdz 1934.gadam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211