Tiesu varas loma, sekmējot un uzturot likumu varu – tāda bija starptautiskās tieslietu konferences tēma, ko 2. un 3. jūlijā Rīgā organizēja ASV vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars kopā ar ASV profesoriem Stīvu Burbanku un Džefriju Hazardu un Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu konferencē debatēja par tiesu varas un likumdevējvaras attiecībām.

ASV uzskats ir, ka tiesnešiem nav jāpiedalās likumu izstrādāšanā un apspriešanā, jo kompromisu meklēšanā, kas ir likumdošanas procesa sastāvdaļa, tiesneši nedrīkst būt iesaistīti. Tiesnešiem jāizvairās darboties interešu grupās, pieļaujama tikai neformāla tiesnešu mijiedarbība ar likumdevējiem.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks atzina, ka Latvijā nav pamata bažām par tiesu iejaukšanos likumdošanas varas kompetencē, izņemot Satversmes tiesu. Latvijas problēma nav arī tiesu atkarība no likumdevējvaras, bet gan no izpildvaras. G. Aigars atgādināja, ar kādām pūlēm izdevies nosargāt Augstākās tiesas neatkarību, neļaujot tai nonākt Tieslietu ministrijas pakļautībā. Taču no topošā Tiesu iekārtas likuma jēdziens tiesu vara vispār pazudis. G. Aigars uzskata, ka Latvijā tiesnešiem tomēr vajadzētu iesaistīties likumu izstrādāšanā. Nav runa par politiskiem lēmumiem un likumiem, bet par jautājumiem, kas aktuāli pašai tiesu sistēmai. Citu valstu pieredze ir šādu funkciju nodošana Tieslietu padomei. Bet topošajā Tiesu iekārtas likumā tai paredzēta tikai viedokļu paušanas loma.

Arī Saeimas Juridiskā biroja vadītājs atzina, ka Latvijā, atšķirībā no Amerikas, aizliegums tiesnešiem iesaistīties likumprojektu sagatavošanā un apspriešanā nav realizējams dažādu apstākļu dēļ. Viens no tiem ir kompetences jautājums. Latvija nevar atļauties aizmirst un neuzklausīt profesionāļu viedokli, jo pieredzējušu juristu mums nav tik daudz, atzina G. Kusiņš.

Vairāk nekā 200 tiesneši un citu tiesu sistēmai piederošu profesiju pārstāvji, tiesību zinātņu speciālistu, augstskolu mācībspēku un valsts amatpersonu no septiņām dažādām valstīm starptautiskajā tieslietu konferencē klausījās un diskutēja par tiesu sistēmas neatkarību, ētiku un caurskatāmību, attiecībām ar presi un likumdevējvaru un citiem jautājumiem. Konferencē piedalījās arī ārvalstu eksperti – ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, akadēmiķi no ASV Džefrijs Hazards, Ronalds Rotunda, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no Moldovas, Gruzijas, Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211