Latvijas tiesneši piektdien, 9.martā, pulcēsies gadskārtējā konferencē, lai spriestu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem un tiesu sistēmas politiku.

Konferencē pamatziņojumus sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Konferences otrajā daļā par ētikas normām modernā sabiedrībā referēs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta direktore profesore Maija Kūle, par ētikas problēmām un to risinājumiem tiesnešu skatījumā runās sabiedriskās politikas centra "Providus" pētnieks Valts Kalniņš, bet scenāriju nākotnei iezīmēs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Trešajā tiesnešu konferences daļā par Tieslietu ministrijas paveikto un turpmākajiem uzdevumiem tiesu sistēmas politikas jomā ziņos ministrijas valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos Kaspars Berķis, par Tiesu administrācijas darbības stratēģiju runās administrācijas direktors Gints Karlsons, bet par tiesu infrastruktūras attīstību ziņos Valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra" valdes priekšsēdētājs Gints Liepaskalns.

Tiesnešu konference notiks piektdien, 9.martā, Latviešu biedrības namā, sākums plkst.10.00. Uz konferenci tiek aicināti arī masu mediju pārstāvji. Reģistrācija no plkst.9.00. Konferences programmu skatit te.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211