Latvijas Tiesnešu biedrības gadskārtējā pilnsapulcē 21. novembrī tika ievēlēta jauna Latvijas Tiesnešu biedrības prezidente. Turpmāk šos pienākumus pildīs Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne.  Viņa amatā nomainīs līdzšinējo prezidentu Ivaru Bičkoviču, kurš bija Tiesnešu biedrības prezidents kopš 1998. gada.

Par Andžānes ievēlēšanu nobalsoja 89 no 92 pilnsapulces dalībniekiem.

Par Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidentiem ievēlēti senators Aldis Laviņš kā Augstākās tiesas pārstāvis, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere kā apgabaltiesu pārstāve un Cēsu rajona tiesas tiesnese Dace Blūma kā rajona (pilsētu) tiesu pārstāve.

Tiesnešu biedrības valdē ievēlēti no Augstākās tiesas Ivars Bičkovičs, no Rīgas tiesu apgabala Sandra Strence, no Vidzemes tiesu apgabala Indulis Konošonoks un Aldis Stienis, no Zemgales tiesu apgabala Adrija Kasakovska, Juris Siliņš un Marina Ribina, no Kurzemes tiesu apgabala Gunita Galiņa, no Latgales tiesu apgabala Anna Biksiniece, Andris Strauts un Helēna Muižniece.

Par Tiesnešu biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Tiltiņš, revīzijas komisijas loceklēm Anita Čerņavska un Ilze Celmiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211