Neatkarību un vienotu komandu – to Latvijas Tieslietu padomei novēlēja Lietuvas Tieslietu padomes un Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičus (Gintaras Kryževičius), uzstājoties Latvijas tiesnešu konferencē 5.septembrī.

Paužot neizpratni par konferencē dzirdēto – likumdevēja un izpildu varas nepietiekami cieņpilnu attieksmi pret Tieslietu padomes lēmumiem un viedokļiem Latvijas Tieslietu padomes darbības pirmajos četros gados, kā arī viņaprāt neobjektīvo publisko kritiku, kas padomei un Latvijas tiesnešiem tika veltīta konferencē, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzina: “Lietuvā tas nebūtu iespējams.” Tādēļ viņš novēlēja iniciēt Latvijas Tieslietu padomes sastāva izmaiņas, nodrošinot tajā tiesnešu pārsvaru. Lietuvā augstākā tiesu sistēmas institūcija ir Tiesnešu padome, kuras sastāvā ir tikai tiesneši. 

Latvijas tiesnešu konferencē piedalījās ārvalstu kolēģi – Lietuvas, Polijas un Gruzijas Augstāko tiesu tiesneši, kas ir arī Tieslietu padomju locekļi. Ar priekšlasījumiem par Tieslietu padomju darba pieredzi uzstājās Lietuvas Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičus, Polijas Tieslietu padomes locekle, Starptautisko sakaru komitejas un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja, Polijas Augstākās tiesas tiesnese Katažina Gonera (Katarzyna Gonera) un Gruzijas Tieslietu padomes sekretārs, Augstākās tiesas tiesnesis Levans Murusidze (Levan Murusidze).  

Polijā Tieslietu padome darbojas kopš 1990.gada, Lietuvā Likumā par tiesām Tieslietu padome iekļauta 1994.gadā, bet Gruzijā Tieslietu padome izveidota 1997.gadā. Savukārt Latvijā Tieslietu padome ir jauna institūcija, kas izveidota tikai 2010.gadā. Šīgada Latvijas tiesnešu konference bija veltīta Tieslietu padomes pirmā četru gadu darbības posma izvērtējumam, uzklausot arī ārvalstu kolēģu pieredzi.

 

Vairāk par Tiesnešu konferenci skatiet:

Tiesnešu konferencē norāda uz Tieslietu padomes nozīmi tiesiskuma veicināšanā un nepieciešamību stiprināt tās autoritāti

Tieslietu padomes priekšsēdētājs iezīmē svarīgākos Tieslietu padomes turpmākos uzdevumus

Tiesnešu konference atkārtoti pārvēl visus Tieslietu padomes locekļus

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211