Apzinoties Latvijas tiesiskās sistēmas bagāto mantojumu, kas var kalpot par iedvesmu jaunām idejām, Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds” 11.septembrī rīko senatora, viena no Latvijas tiesu sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītu konferenci „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”.

Konferences mērķis iratskatīties uz vācbaltu jurista, tiesību zinātņu doktora Augusta Lēbera (1865–1948) devumu Latvijas tiesiskajā sistēmā kopumā un aktualizēt profesoram īpaši tuvo tēmu – tirdzniecības tiesības, kas tagad vairāk zināmas kā komerctiesības.

Ņemot vērā, ka Augusts Lēbers Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību allaž redzēja plašākā – Baltijas kontekstā – un aktīvi piedalījās Baltijas valstu tiesību unifikācijas projektos, konferencē aicināti piedalīties arī Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši.

Konferences pirmā daļa „Baltijas valstu komerctiesību aktualitātes” nosacīti saucama par tiesnešu daļu – to vadīs Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, un ar priekšlasījumiem uzstāsies gan Latvijas, gan Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu pārstāvji. Latvijas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs salīdzinās dalībnieku lēmumu atzīšanu par neesošiem teorijā un praksē, bet tiesnese Zane Pētersone izvēlējusies līdz šim maz apskatītu tēmu par nemateriālo kaitējumu juridiskai personai. Lietuvas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Ģedimins Sagatis (Gediminas Sagatys) iepazīstinās ar Lietuvas Augstākās tiesas praksi līgumu tiesību jomā, bet Igaunijas Augstākās tiesas padomnieces Jānas Lintsas (Jaana Lints) apskats par Konvencijas par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) un Igaunijas tiesību aktu mijiedarbību Igaunijas Augstākās tiesas judikatūrā.

Konferences otrajā daļā, ko vadīs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps, tiks atzīmēts Lēbera dzimtas devums Latvijas tiesiskajā sistēmā. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors Jānis Lazdiņš apskatīs Baltijas tiesību telpu – vēsturē un šodien, žurnāla „Jurista Vārds” redaktore Dina Gailīte analizēs vācbaltiešu devumu jaundibinātās Latvijas valsts juridiskajā kultūrā, bet LU Valststiesību katedras lektors Edvīns Danovskis iepazīstinās ar Augusta Lēbera darbu Latvijas Universitātē. Savukārt Signes Terihovas, Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juristes, priekšlasījums par Augusta Lēbera dēla Dītriha Andreja Lēbera līdzdalību Latvijas tiesiskās sistēmas atjaunošanā.

Augustam Lēberam veltītās konferences rīkotāju loks norāda uz viņa daudzpusīgo darbību Latvijas juridiskajā telpā. Augusts Lēbers bija viens no tiem juristiem, kas stāvēja pie Latvijas Republikas tiesību sistēmas šūpuļa, bija augstākās tiesu instances Latvijas Senāta senators no 1918. līdz 1938.gadam. Līdztekus tiesneša darbam bija Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidotājs un pirmais pagaidu dekāns, profesors tirdzniecības tiesībās. Augusts Lēbers piedalījās Civillikuma, Vekseļu likuma un citu normatīvu izstrādē. Daudzpusīga bija arī viņa sabiedriskā darbība un devums juridiskās literatūras laukā.

Konferences materiālus skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211