Piedaloties Starptautiskās tiesnešu asociācijas 51. kongresā Erevānā, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar Armēnijas Republikas Kasācijas tiesas prezidentu Hovhannesu Manukujanu (Hovhannes Manukyan) un pārrunāja turpmāko abu valstu augstāko tiesu sadarbību. Sarunu noslēgumā tika parakstīts Memorands par savstarpējo sadarbību un juridiskās informācijas apmaiņu starp Armēnijas Republikas Kasācijas tiesu un Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

Memorands paredz, ka Armēnijas un Latvijas Augstākās tiesas apmainīsies ar juridiskajiem aktiem, kas regulē tiesu darbību, ar operatīvo un juridisko informāciju. Puses apņemas informēt viena otru par likumdošanas un likumu piemērošanas praksi un šajā nolūkā apmainīties ar vispārējiem materiāliem un tiesu prakses analīzi.

Latvijas un Armēnijas augstākās tiesu instances paredz organizēt savstarpējas konsultācijas jaunu likumdošanas un normatīvo aktu sagatavošanā un tiesu prakses izskaidrošanā, nepieciešamības gadījumā sniedzot sadarbības partneriem juridisku palīdzību likumdošanas aktualizēšanā un harmonizēšanā. Savstarpēji vienojoties, Latvijas un Armēnijas Augstākās tiesas varētu organizēt sanāksmes, konferences, zinātniski praktiskās konferences un seminārus ar mērķi iepazīt tiesu darba pieredzi, nacionālās likumdošanas ieviešanu un kopīgu metožu izstrādāšanu tiesu likumdošanas harmonizēšanai.

Šis ir pirmais divpusējas sadarbības memorands, ko parakstījusi Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Līdz šim starptautiskā sadarbība vairāk bija vērsta Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas un ES valstu Augstāko administratīvo tiesu asociācijas ietvaros, jo Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir šo organizāciju dalībniece. Taču Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Armēnijā pārliecinājies, ka lietderīgu sadarbību varētu veidot arī ar kasācijas tiesu instanci no valsts, kura nav Eiropas Savienības sastāvā.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211