22.aprīlī viesnīcā “Radisson Blu Latvija” notika Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības rīkotas diskusijas par tiesneša lomu demokrātiskā sabiedrībā. Diskusijās piedalījās ASV federālā tiesnese no Ņujorkas Kiyo Matsumoto.

Diskusijas pirmo daļu vadīja Jānis Pleps, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos, aicinot tiesnešus diskutēt par tiesnešu neatkarību. Diskusijā piedalījās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Tiesneši diskutēja par tienešu neatkarību no tiesneša skatu punkta, par tiesneša autoritāti un varas dalīšanas principu, precedentu lomu un tiesu praksi.

Diskusijas otro daļu vadīja ASV vēstniecības Tiesu departamenta juridiskais padomnieks Ameet Kabrawala, aicinot diskutēt par tiesas procesa efektivitātes nodrošināšanu. Diskusijā piedalījās Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja Irīna Jansone. Tiesneši diskutēja par praktiskiem jautājumiem tiesas darba efektivitātes nodrošināsnanā, tostarp par procesa dalībnieku – prokuroru, aizstāvju, liecinieku – klātbūtni un sagatavošanos tiesas sēdei.

Diskusijas trešo daļu vadīja advokāts Lauris Liepa, aicinot diskutēt par tiesu sistēmas caurskatāmību, sabiedrības izglītošanu un attiecībām ar medijiem.

Pēc diskusijām ASV federālā tiesnese no Ņujorkas Kiyo Matsumoto un ASV vēstniecības juridiskais padomnieks Ameet Kabrawala apmeklēja Augstāko tiesu, kur apskatīja Tiesu pils tiesas sēžu zāli un apmeklēja muzeju.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020395; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv