Korejas Republika (Dienvidkoreja) vēlas sadarboties ar Eiropas Savienības valstīm, kontaktus veidojot arī tieslietu jomā. Aicinājumu uz divpusēju Latvijas Republikas un Korejas Republikas Augstāko tiesu sadarbību izteica Bē Hjonvons (Bae Hyong-Won), Korejas Augstākās tiesas tiesnesis, šobrīd Korejas Republikas atašejs Vīnē, kurš 29. novembrī bija ieradies vienas dienas darba vizītē Latvijas Augstākajā tiesā.

Sarunas par sadarbību sāktas, Latvijas nerezidējošajam vēstniekam Korejas Republikā Pēterim Vaivaram šī gada aprīlī tiekoties ar Korejas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ļi Jonhunu (Lee Young-Hoon). Atašeja Bē Hjonvona (Bae Hyong-Won)darba vizīte Latvijas Augstākajā tiesā un sarunas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu un Administrācijas vadītāju Anitu Kehri jau iezīmēja iespējamos sadarbības virzienus: informācijas apmaiņa un personāla pieredzes apmaiņa.

Bē Hjonvons (Bae Hyong-Won)ar interesi uzklausīja informāciju par Augstākās tiesas darbību un vietu Latvijas tiesu sistēmā. Viņu interesēja tiesnešu atlases procedūra un karjeras attīstības iespējas Latvijā, tāpat arī tiesu administrēšanas jautājumi.

Savukārt Latvijas puse ar interesi dzirdēja informāciju par Dienvidkorejas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas lomu. Dienvidkorejā, valstī ar 47 676 000 iedzīvotājiem, ir tikai divpadsmit Augstākās tiesas tiesneši, Augstākā tiesa gada laikā izskata aptuveni 20 000 lietu. Tiesneši strādā četrās palātās jeb sastāvos. Visi tiesneši skata visu veidu lietas, lietu sadale notiek elektroniski. Augstākajā tiesā strādā arī 60 pētnieciskie tiesneši, kas palīdz sagatavot lietas.

Darba apjoms ir milzīgs, un, tāpat kā Latvijas Augstākajai tiesai, viņiem ir liels neizskatīto lietu skaits. Bijuši mēģinājumi pārveidot tiesāšanās procesu, uzliekot zināmu „filtru”, kāds ir piemēram Skandināvijas valstīs, lai Augstākajai tiesai nebūtu jāizskata visas lietas. Taču, kā stāstīja Bē Hjonvons (Bae Hyong-Won), tas neizdevies, jo politiķi un arī sabiedrība uzskatījusi, ka jābūt iespējai ikvienu tiesas spriedumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Dienvidkorejā Augstākās tiesas tiesnešus amatā ieceļ valsts prezidents pēc Augstākās tiesas galvenā tiesneša ieteikuma un ar parlamenta piekrišanu. Tiesnešu pilnvaru laiks ir seši gadi. Savukārt zemāku instanču tiesu tiesnešus amatā ieceļ Augstākās tiesas galvenais tiesnesis, arī viņu pilnvaru laiks ir seši gadi. Konkurence uz tiesnešu amata vietām esot ļoti liela, īpaši prestižs esot Augstākās tiesas tiesneša amats.

Interesanta ir Dienvidkorejas pieredze tiesu administrēšanā. To veic Nacionālā tiesu administrācija, kura atrodas tiešā Augstākās tiesas pakļautībā. Administrācijas pārziņā ir gan tiesu finanses, gan tiesnešu atlases jautājumi, un tajā strādā ne tikai ierēdņi, bet arī trīsdesmit tiesneši, kas uz laiku atbrīvoti no tiesneša amata pienākumiem.

Bē Hjonvons (Bae Hyong-Won) apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar Tiesu pils vēsturi un telpām, ar interesi aplūkoja Kārļa Zemdegas veidoto latviešu Taisnības skulptūru bijušajā Tiesu pils vestibilā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211