Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Augstākās tiesas turpinās attīstīt sadarbību un dalīties pieredzē, Lietuvas Augstākās tiesas delegācijas vizītes noslēgumā apņēmās tiesu pārstāvji.

Lietuvas Augstākā tiesa jau noslēgusi vienošanos par sadarbību ar Francijas Augstāko tiesu un, kā atzīst tiesas priekšsēdētājs Vītauts Greičs, viņa mērķis ir nākamo šādu līgumu noslēgt ar tuvākajiem kaimiņiem – Latvijas Augstāko tiesu. Arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uzskata, ka Latvijas un Lietuvas augstāko tiesu instanču sadarbība būs vērtīga un auglīga, jo abu valstu tiesām ir daudz kopīga, abas ir sākušas savu attīstību no vienādām pozīcijām, tām ir kopīgas problēmas, tāpēc daudz iespēju izmantot otra pieredzi un, iespējams, arī kopīgi risināt kādas problēmas. Turpmākās tikšanās varētu būt ne tikai vadības, bet arī tiesnešu līmenī. Iespējams, vēl šogad varētu tikt noorganizēta abu valstu tiesnešu kopīga konference, kurā tiesām aktuālas problēmas tiktu apspriestas profesionālā, padziļinātā līmenī.

Kā nozīmīgu A. Guļāns vērtē Lietuvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja V. Greiča tikšanos ar Saeimas Juridisko komisiju. Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Saeimas deputātiem pastāstīja, kā Lietuvā jau 12 gadus darbojas Tieslietu padome. Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā šādas tiesu pašpārvaldes institūcijas, kas nodrošina tiesu neatkarību, nav. Dažādās valstīs Tieslietu padomei deleģētās funkcijas ir dažādas, Lietuvā tai ir ļoti nozīmīga loma – Tieslietu padome ne tikai nodrošina tiesu darba organizāciju, bet arī izvērtē tiesnešu ētikas un disciplināratbildības jautājumus. Latvijā topošajā Tiesu iekārtas likumā tiek paredzēta arī Tieslietu padome, taču tās loma, funkcijas un neatkarība iezīmētas visai neskaidri un ir plaši diskutējams jautājums. Tādēļ, kā norāda A. Guļāns, Saeimas deputātiem tikšanās ar Lietuvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju bija profesionāli vērtīga pieredzes apmaiņas saruna.

Lietuvas Republikas Augstākās tiesas delegācijai vizītes laikā bija tikšanās arī ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas senatoriem un tiesnešiem, ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Jāni Maizīti un Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri. Lietuvas delegācija iepazinās arī ar Cēsu rajona tiesas darbu.

4. – 6. jūnijā pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas uzaicinājuma Latvijā darba vizītē bija ieradusies Lietuvas Republikas Augstākās tiesas delegācija – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Vītauts Greičs (Vytautas Greicius), Civildepartamenta tiesneši Egidijs Lauziks (Egidijus Lauzikas) un Sigits Gurevičs (Sigitas Gurevicius) un Krimināldepartamenta tiesnesis Jons Prapiestis (Jonas Prapiestis).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211