Augstākā tiesa sākusi īstenot projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.

Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem. Projekta ietvaros tiesnešu palīgi no Augstākās tiesas dosies uz Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Islandes Augstākajām tiesām. Vizīšu laikā tiesnešu palīgi diskutēs par inovatīviem veidiem, kā sniegt atbalstu tiesneša darbā, tiesneša palīgu kompetenci un lomu nolēmumu kvalitātes nodrošināšanā, kā arī dažādām nolēmumu rakstīšanas tehnikām.  Projekta ietvaros tiks nodrošināta labās prakses apmaiņa efektīvā lietu izskatīšanā Augstākajās tiesās, tādējādi ceļot tiesnešu palīgu kompetenci un veicinot sadarbību starp Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākajām tiesām.

Pirmdien, 7. oktobrī, pirmajā projekta vizītē uz Islandes Augstāko tiesu devās Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita Jefimova, Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388