Šajā nedēļā Augstākā tiesa uzņēma viesus – Slovēnijas Augstākās tiesas delegāciju tiesas priekšsēdētāja Damijana Florjančiča (Damijan Florjančič) vadībā. Viesi ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas kolēģu pieredzi Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanā un dalītos ar savu pieredzi.

Diskusijā Augstākajā tiesā abu tiesu kolēģi apmainījās informācijā un viedokļos par kasācijas procesuālo regulējumu abās valstīs, par tiesu darba organizāciju, aktuālajām problēmām un to risinājumiem. Visā Eiropā tiesu izaicinājums ir lietu izskatīšanas termiņu samazināšana. Slovēnijā tas tika risināts ar tiesnešu skaita palielināšanu, pēc tam – tiesnešu un darbinieku tālākizglītību un darba efektivizāciju. Latvijas kolēģi ar atzinību novērtēja Slovēnijas procesuālajos likumos noteikto kasācijas “filtru”. Ja Latvijā likumi nosaka, kādos gadījumos var tikt atteikts pieņemt lietas izskatīšanā kasācijā, tad Slovēnijā darbojas pretējs izņēmuma princips – likumā noteikts, kādos gadījumos lietas pieņem skatīšanai kasācijā. Kā izrietēja no Slovēnijas kolēģu sacītā – kasācijas instance pieņem tikai tās lietas, kurās risināti būtiski tiesību jautājumi.

Savukārt Slovēnijas tiesnešiem interesēja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes institucionālā saistība Latvijā, tiesnešu specializācija, krimināllietu izmeklēšanas process, lietu skatīšana paplašinātā tiesas sastāvā un citi jautājumi.

Diskusijā ar Slovēnijas Augstākās tiesas pārstāvjiem piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tiesneši un padomnieki no visiem departamentiem, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas un Administrācijas pārstāvji.

Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija apmeklēja arī Satversmes tiesu, kur tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci Sanitu Osipovu, tiesnesi Aldi Laviņu un padomnieku Kristapu Tamužu. Slovēnijas delegācija izzināja, kāda ir Satversmes tiesas loma tiesiskuma stiprināšanā Latvijā, salīdzināja abu valstu konstitucionālo tiesu kompetenci un dialogu ar Augstākajām tiesām. Interesi raisīja arī jautājumi par tiesu pieteikumiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211