Šīgada 15.jūnijā beidzas pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 16.martam Augstākās tiesas senatoriem no sava vidus jāizvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti.

Plēnuma sekretāre apkopos pieteikumus un sagatavotos dokumentus nosūtīs Tieslietu padomei, kas uzklausīs visus kandidātus un sniegs savu viedokli par tiem Augstākās tiesas plēnumam. Pēc tam Augstākās tiesas plēnumam būs jāizvirza viens kandidāts, bet galīgo lēmumu pieņems Saeima.

Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēts 2008.gadā uz septiņu gadu pilnvaru termiņu un 2015.gadā ievēlēts atkārtoti uz piecu gadu pilnvaru termiņu.

Likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi un viena persona šo amatu var pildīt ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Vēl par plēnumu lasiet:

Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums

Civillietu departaments pietuvojies kvalitatīvi jaunai kasācijas tiesvedības pakāpei civilprocesa attīstībā

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211