Ceturtdien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu", kas paredz likumā iekļaut jaunu pantu pat Tiesnešu ētikas komisiju. Grozījumi pieņemti, 54 deputātiem balsojot par, sešiem - pret, un 12 deputātiem atturoties.

Nākamnedēļ, 11. aprīlī Latvijas Tiesnešu konferencē paredzēts ievēlēt Tiesnešu ētikas komisiju, kā arī apstiprināt komisijas reglamentu.

Grozījumi likumā nosaka, ka Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas.

Tiesnešu ētikas komisijā būs 10 locekļi, no tiem divi no Augstākās tiesas, kurus, aizklāti balsojot, ievēlēs Tiesnešu konference. Par Tiesnešu ētikas komisijas locekli varēs izvirzīt un šajā komisijā ievēlēs tiesnesi, Goda tiesnesi vai personu, kura no tiesneša amata atbrīvota sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa kandidātam jābūt ar nevainojamu reputāciju un izpratni par ētikas lomu tiesneša darbā un juridiskās ētikas jautājumiem.

Tiesnešu ētikas komisijas locekļa statuss nebūs savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa pienākumu pildīšanu. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tiesnešu ētikas komisijas locekli varēs ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Tiesnešu ētikas komisijas padomdevēji varēs būt Satversmes tiesas tiesneši, tiesu varai piederīgo profesiju pārstāvji, ētikas speciālisti un atzīti tieslietu eksperti.

Tiesnešu ētikas komisijas darbu nodrošinās Tiesu administrācija. Tiesnešu ētikas komisija reizi gadā sniegs pārskatu par savu darbu Tiesnešu konferencei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211