Administratīvās lietas dalībniekam, kas sniedz blakus sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, kā arī lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, jāņem vērā, ka turpmāk drošības nauda par šīm darbībām jāmaksā Augstākās tiesas depozīta kontā drošības naudas iemaksai.

Līdz šim šie maksājumi bija jāiemaksā Tiesu administrācijas kontā. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”, kas stājās spēkā 13.oktobrī, izmaina līdzšinējo kārtību.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam gan par blakus sūdzību, gan lūgumu par pagaidu aizsardzību, gan par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ir jāmaksā drošības nauda 15 euro.

Vairāk par drošības naudu skatiet šeit

 

Augstākās tiesas depozīta konts drošības naudas iemaksai:

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Nodokļu maksātāja nr.90000068892
Valsts kase, kods TRELLV22

Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.616 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.85 “Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211