Ieviešot tiesu sistēmas reformu un turpinot pāreju uz tā dēvēto „tīro tiesu instanču” sistēmu, pakāpeniski notiek atteikšanās no Augstākās tiesas palātām. Pagājušā gada nogalē pieņemti grozījumi Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts samazināt lietu plūsmu tiesu palātās un pakāpenisku lietu nodošanu apgabaltiesām. Grozījumi stājušies spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Jau kopš 2012.gada 1.jūlija apgabaltiesai jaunas lietas kā pirmās instances tiesai netiek nodotas, tādējādi visas lietas sākotnēji skata rajona (pilsētas) tiesa un apelācijas instance visās lietās ir apgabaltiesa. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta turpina izskatīt tās apelācijas kārtībā pārsūdzētās lietas, kas apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās bija saņemtas līdz 2012.gada 1.jūlijam. 

Lai nodrošinātu, ka Augstākā tiesa no 2015.gada vairs neskata krimināllietas apelācijas kārtībā un funkcionē vienīgi kā kasācijas instance, Saeima 19.decembrī galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Kriminālprocesa likumā, nosakot, ka:

  • Ÿlietās, kuras izskatītas apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, apelācijas kārtībā pēc 2014.gada 1.janvāra pārsūdzētu nolēmumu izskata tā pati apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa;
  • lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā līdz 2013.gada 31.decembrim, bet kurās tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 2014.gada 30.jūnijam, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai;
  • lietas, kurās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā ir uzsākta tiesas izmeklēšana, bet kuras līdz 2014.gada 31.decembrim nav izskatītas, nodod izskatīšanai no jauna apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai;
  • lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā un kurās pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 2015.gada 1.janvāra nodod apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai;
  • Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā izskatītās lietas, kurās pēc 2014.gada 1.janvāra kasācijas instance ir atcēlusi nolēmumu, nosūta jaunai izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

Saskaņā ar 19.decembra grozījumiem Kriminālprocesa likumā sūdzības par personas izdošanu ārvalstij pieļaujamību un sūdzības par Ģenerālprokuratūras lēmumiem par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij, ko līdz šim skatīja Krimināllietu tiesu palāta, turpmāk jāskata Augstākajai tiesai, ar ko likuma jaunajā redakcijā jāsaprot Krimināllietu departaments.

Grozījumi Civilprocesa likumā

Saeima 19.decembrī galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem turpinās pāreja uz „tīro tiesu instanču” sistēmu civilprocesā.

Turpinot virzību uz Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbības pakāpenisku izbeigšanu, likuma grozījumi nosaka, ka no 2014.gada rajona (pilsētu) tiesas skatīs arī civillietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 201 000 eiro (150 000 latu).

Līdz šim šādas lietas kā pirmās instances tiesai piekrita apgabaltiesām, un kā apelācijas instance tās skatīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta. Sākot ar 2014.gadu, apgabaltiesas vairs nesaņems jaunas lietas kā pirmās instances tiesas, bet tikai turpinās izskatīt iesāktās lietas.

 

Likumā „Par tiesu varu” iezīmēta pāreja uz tā dēvēto „tīro tiesu instanču” sistēmu, paredzot, ka visas lietas kā pirmās instances tiesa skatīs rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas kārtībā lietas iztiesās apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā – Augstākā tiesa. Līdzšinējā kārtība noteica, ka atsevišķu kategoriju lietas kā pirmā instance skata apgabaltiesa, otrajā instancē - attiecīga Augstākās tiesas palāta, bet kasācijas instancē – Augstākās tiesas Senāts. Pārejot uz jauno sistēmu, paredzēts pilnībā atteikties no tiesu palātām Augstākajā tiesā. Likumā noteikts, ka Krimināllietu tiesu palāta Augstākajā tiesā ir līdz 2014.gada 31.decembrim, bet Civillietu tiesu palāta - līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211