Ar 25. jūniju Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tiesneša amata pienākumus pildīt sāk Marika Senkāne.

Saeima viņu par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 12. jūnijā, bet struktūrvienību, kurā tiesnese pildīs savus pienākumus, noteica Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.

Marika Senkāne Latvijas Universitātes diplomu par augstāko izglītību tiesību zinātņu specialitātē saņēmusi 1991. gadā. No 1984. gada vienpadsmit gadus strādājusi par tiesas sēžu sekretāri un Krimināllietu tiesas kolēģijas galveno konsultanti Augstākajā tiesā, pēc tam gadu Labklājības ministrijā. Tad atgriezusies tiesu sistēmā kā tiesnese: 1996. – 2003. gadā pildījusi tiesneses pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, bet kopš 2003. gada Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā.

Marikai Senkānei 2008. gada martā piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Latvijas tiesnešu konferencē šī gada 11. aprīlī viņa ievēlēta Tiesnešu ētikas komisijā. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211