Turpinot pagājušajā gadā sākto tradīciju, Augstākā tiesa 17.aprīlī aicināja medijus – gan nacionālos, gan reģionālos – uz Mediju dienu Augstākajā tiesā. Aicināti bija žurnālisti, kas raksta un veido raidījumus par tieslietām.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs žurnālistiem sniedza informāciju par šībrīža aktualitāti – tiesu sistēmas reformu, pārejot uz tīro trīs pakāpju tiesu sistēmu, kā rezultātā Augstākajā tiesā tiek likvidētas tiesu palātas un pieaug rajona (pilsētu) tiesu loma, skatot visas lietas pirmajā instancē, kā arī apgabaltiesu loma, veidojot galīgo apelācijas tiesu praksi. Ņemot vērā, ka jūnijā beidzas Ivara Bičkoviča pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, viņš žurnālistiem sniedza pārskatu par septiņos gados darīto, kā arī iezīmēja nākamo piecu gadu svarīgākos uzdevumus, kurus ir apņēmies virzīt, ja tiks atkārtoti ievēlēts par Augstākās tiesas priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs norādīja, ka visi akcentētie uzdevumi – Tieslietu padomes lomas stiprināšana, Augstākās tiesas reformas cieņpilns noslēgums, lietu uzkrājuma samazināšana, tiesu sistēmas komunikācijas stratēģija un tiesnešu atbildība par tiesu sistēmas reputāciju – ir jau iesākti procesi, kas mērķtiecīgi jāturpina.

Ņemot vērā pozitīvās atsauksmes par pagājušā gada Mediju dienas praktisko daļu, kurā žurnālistiem tika sniegta viņu darbā noderīga informācija, šogad Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Edīte Vernuša iepazīstināja ar Civillietu departamenta tiesu prakses aktualitātēm prasībās pret medijiem par goda un cieņas aizskārumu un iejaukšanos privātajā dzīvē. Žurnālisti šo informāciju novērtēja īpaši atzinīgi.

Savukārt Komunikācijas nodaļa žurnālistus izveda īsā „ekskursijā” pa Augstākās tiesas mājaslapu, parādot sadaļas, kas žurnālistu darbā var būt noderīgas, rakstot ne tikai par tieslietām, bet arī citām tēmām. Žurnālisti par noderīgiem atzina, piemēram, judikatūras nolēmumu klasifikatorus un arī tiesu prakses apkopojumus. Tāpat ar interesi uzzināja, kā var sekot konkrētu lietu gaitai portālā www.tiesas.lv.

Dienas noslēgumā – ekskursija Augstākās tiesas muzejā un pa Tiesu pili.

Augstākā tiesa ir gandarīta par mediju atsaucību Mediju dienai, īpaši par tiem reģionālo laikrakstu žurnālistiem, kas to apmeklēja atkārtoti. Ņemot vērā mediju interesi par šādu sadarbības formu, Mediju diena kļūst par tradīciju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211