Ikgadējā Mediju diena, kas šogad Augstākajā tiesā notika 25.aprīlī, par tiesām rakstošajiem žurnālistiem tika piedāvāta kā tiesvedības “ābece”. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji un zinātniski analītiskie padomnieki sarežģītos tiesvedības procesus centās skaidrot vienkāršā, medijiem noderīgā skaidrojumā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādināja par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes lomu un vietu Latvijas tiesu sistēmā, kā arī žurnālistiem vienmēr noderīgo – kas par ko atbild. Priekšsēdētājs skaidroja arī atšķirību starp jēdzieniem “tiesu vara”, “tiesu sistēma” un “tieslietu sistēma”. Par to, kas pieder un kas nepieder tiesu sistēmai.

Savukārt Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša un zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa iezīmēja būtiskāko par katru no procesiem, kas noris tiesā – civilprocesu, kriminālprocesu un administratīvo procesu. Kas tajos notiek katrā no tiesu instancēm, kāda loma tajos Augstākajā tiesai un kādi ir biežākie mediju “klupšanas akmeņi”, atspoguļojot lietas katrā no šiem procesiem.

Departamentu priekšsēdētāji arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem un uzklausīja mediju problēmas, gatavojot materiālus par tiesu lietām un lasot tiesu nolēmumus. Šobrīd vislielākā neskaidrība par Vispārējo datu aizsardzības regulu, kas tiks piemērota no 25.maija. Kaut arī šī regula neattiecas uz tiesu procesiem un arī žurnālistikā piemērojama ar izņēmumiem, neskaidrību medijiem daudz.

Mediju dienas noslēgumā žurnālistiem bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas Senāta senatoriem, kas šajā amatā strādājuši Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā (1918–1940).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211