Veidojot konstruktīvu sadarbību ar medijiem, Augstākā tiesa 24.janvārī organizēja informatīvi–izglītojošu Mediju dienu, uz ko aicināja par tieslietām rakstošos un raidījumus veidojošos žurnālistus no nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem, televīzijām un portāliem.

„Caur žurnālistu darbu sabiedrība gūst informāciju par tiesu darbu, tādēļ tiesas interesēs ir palīdzēt žurnālistiem viņu darbā. Tāds mērķis arī mūsu piedāvātajai Mediju dienai – ne tikai informēt par Augstākās tiesas darba aktualitātēm, bet arī palīdzēt žurnālistiem labāk izprast iespējas, kur un kā iegūt informāciju par tiesas darbu un kā to daudzveidīgāk izmantot ikdienas darbā,” žurnālistiem sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Viņš sniedza informāciju un savu redzējumu par Latvijas tiesu sistēmas reformu un Augstākās tiesas reorganizāciju, kas jau saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” sākusies. Reģionālos žurnālistus īpaši interesēja pārmaiņas, ko tiesu sistēmas reforma nesīs rajonu tiesām, un vērtējums, vai rajonu tiesas un apgabaltiesas spēs kvalitatīvi veikt tām noteiktās funkcijas.

Mediju dienas otrā daļa bija praktiskās informācijas daļa – Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece un preses sekretāre Baiba Kataja dalījās pieredzē par to, kā žurnālisti Augstākajā tiesā var saņemt informāciju par tiesu lietām, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu, kā arī par to, kādu darbam noderīgu izzinošu informāciju žurnālistu var meklēt Augstākās tiesas mājaslapā. Ne tikai juristu, bet arī žurnālistu darbā noderīga varētu būt, piemēram, Judikatūras sadaļa, kurā izveidotie judikatūras nolēmumu klasifikatori noderīgi, veidojot lasītājus un klausītājus izglītojošus materiālus. Komunikācijas nodaļas aicinājums bija žurnālistiem vairāk pašiem piedalīties tiesu sēdēs un tiesu spriedumus un lēmumus izmantot ne tikai kā informatīvus, bet arī izglītojošus materiālus.

Savukārt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ar žurnālistiem pārrunāja informācijas pieejamības jautājumus, sniedzot ieskatu Administratīvo lietu departamenta skatītajās lietās saistībā ar informācijas pieejamību – par sabiedrības tiesībām uz informāciju, atšķirību starp iestādes informāciju un amatpersonas viedokli, tiesībām uz ierobežotas pieejamības informāciju, par deputātu saziņu ar vēlētājiem, kuras sniegšanas pareizību tiesa nepārbauda, par pienākumu godprātīgi izmantot tiesības saņemt informāciju, kā arī citiem žurnālistu darbā aktuāliem jautājumiem.

Mediju dienu par tieslietām rakstošajiem un raidījumus veidojošajiem žurnālistiem Augstākā tiesa organizēja pirmo reizi. Ņemot vērā mediju interesi par šādu sadarbības formu, tā varētu kļūt par tradīciju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211