21. novembrī Ministru kabineta ēkai Rīgā, Brīvības ielā 36, sākts centrālo ārējo kāpņu remonts, kas ilgs trīs mēnešus.

Kamēr notiks kāpņu remonts, Ministru kabineta centrālās durvis ir slēgtas un apmeklētāji valdības ēkā var iekļūt caur Augstāko tiesu no Elizabetes ielas puses, kur tagad atrodas arī Ministru kabineta caurlaižu postenis.

Kāpnēm remonts nepieciešams, jo eksperti atzinuši, ka tās ir avārijas stāvoklī – ir sairuši kāpņu nesošie pamati.

Kā informē Valsts kanceleja, vēsturiskās Tiesu pils ārējās fasādes kāpnēm remonts nav veikts kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā 1938. gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211