Pieredzes apmaiņas vizītē 13. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja trīs vadoši Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji.

Moldovas Tieslietu maģistrantūras padomes (līdzīga mūsu Tieslietu padomei) priekšsēdētājs, Augstākās tiesas tiesnesis Dmitrijs Visternicejans, padomes locekle, Kišiņvas apelācijas tiesas tiesnese Dina Rotarcija un padomes Administrācijas vadītāja Jekaterina Buzu mācību vizītes ietvaros tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Raisījās abpusēji ieinteresēta pieredzes apmaiņa par Tieslietu padomes darba organizēšanu.

Savukārt Senāta kancelejas vadītā Elīna Krištopāne viesus iepazīstināja ar tiesu lietu dokumentu apriti Senātā un kancelejas darbību.

Moldovas delegācija iepazinās arī ar Tiesu pils vēsturi un ielūkojās vēsturiskajā Senāta zālē.

Moldovas tieslietu sistēmas vadošie darbinieki Latvijā bija ieradušies attīstības sadarbības projekta ietvaros, lai gūtu pieredzi no Latvijas tieslietu sistēmas. Projekts veidots, lai sniegtu atbalstu Moldovas likuma varas, demokrātijas un administratīvās kapacitātes stiprināšanai integrējoties Eiropas Savienībā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Moldovas pārstāvji iepazinās ar Latvijas tiesu sistēmas iestāžu darba organizāciju, kā arī tikās ar Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Tiesu administrācijas un Latvijas Tiesnešu mācību centra amatpersonām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211