16.aprīlī Augstāko tiesu pieredzes vizītē apmeklēja Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji – tiesu priekšsēdētāji, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstāko tiesu un Tieslietu padomi.

Ar Augstākās tiesas struktūru, funkcijām un administrēšanu Moldovas delegāciju iepazīstināja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, bet Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece dalījās pieredzē par Augstākās tiesas darbu sabiedrības informēšanā un tiesiskajā izglītošanā.

Savukārt Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Augstākās tiesas senatore Ināra Garda Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvjus iepazīstināja ar Latvijas Tieslietu padomes izveidošanu, funkcijām un svarīgākajiem lēmumiem.

2012.gadā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID), kura nolūks ir sekmēt sadarbību Moldovā tieslietu nozares reformas jomā un atbalstīt Moldovas integrāciju Eiropā. Šī memoranda ietvaros USAID bija organizējusi Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvju vizīti Latvijā, kurā Moldovas kolēģi iepazinās ar Latvijas Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Augstākās tiesas un citu tiesu darbu.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211