Grāmatā izdoti lēmumi, kuri, pēc senatoru domām, varētu izraisīt interesi likuma normu piemērošanā un interpretēšanā. Krājums izdots 600 eksemplāros un to var iegādāties juridiskās literatūras tirdzniecības vietās. Krājumu izplata Latvijas Tiesnešu mācību centrs.

Kopumā interesenti var iepazīties ar 127 lēmumiem. Katra lēmuma ievadā norādīta tēze, kas atspoguļo tā būtību. Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš norāda, ka Senāta lēmumos atspoguļojas gan veiksmīgās, gan neveiksmīgās izmaiņas krimināllikumu normās, kā arī daļēja tiesu prakse jaunieviestajās kriminālprocesuālajās normās. Viņš arī atzīst, ka krājuma sastādītāji labprāt uzklausītu interesentu ieteikumus krājuma pilnveidošanai.

Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru Senāta Krimināllietu un Civillietu departamentu nolēmumu krājumus publicē kopš 1996. gada. Drīzumā būs pieejams arī pirmais Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums, kas tapis sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395