21. februārī Augstāko tiesu apmeklēja Neapoles Federika Universitātes profesori. Sarunā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Zigmantu Gencu viņi apmainījās pieredzē civillietu izskatīšanas praksē Latvijā un Itālijā, kā arī iepazinās ar Latvijas tiesu un tiesību sistēmu kopumā.

Profesori strādā Neapoles Federika Universitātes Politikas zinātņu katedrā: profesors Carlo Amatucci pasniedz komerctiesības, profesors Domeniko Sinesio privāttiesības, bet profesors Eduardo Zampello – vērtspapīru tirgus tiesisko regulējumu. Vienlaikus ar darbu Universitātē viņi ir arī praktizējoši advokāti. Tādēļ profesoru interese sarunā ar Augstākās tiesas civillietu tiesnešiem bija pirmām kārtām par civiltiesību jomu.

Profesori arī iepazīstināja ar civillietu izskatīšanas sistēmu Itālijā. Kā secināja sarunas dalībnieki – problēmas, piemēram, lietu izskatīšanas ilgie termiņi ir gan vienā, gan otrā valstī. Itālijā šie termiņi ir salīdzinoši daudz garāki nekā Latvijā – tur civillietas izskatīšana visās trīs instancēs vidēji ilgst 9 gadus, kas, salīdzinoši ar Latvijas vidējo rādītāju, tomēr ir daudz garāks termiņš – Latvijā aptuveni 70% civillietu tiek izskatīti 3-3,5 gados.

Itālijā visu lietu izskatīšanā visās instancēs darbojas advokātu process, kas nozīmē, ka prasību tiesā iesniegt un puses pārstāvēt var tikai advokāti, turklāt kasācijas instancē – tikai īpašā advokātu reģistrā reģistrēti advokāti. Maznodrošinātām personām samaksu par advokāta palīdzību nodrošina valsts.

Gan sarunu ar Augstākās tiesas civillietu tiesnešiem, gan Augstākās tiesas muzeja apmeklējumu itāļu profesori vērtēja kā interesantu un pieredzei noderīgu.

Piektdien, 22. februārī Neapoles Universitātes profesoriem paredzēta tikšanās Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Latvijā profesori ieradušies pēc piedalīšanās seminārā Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Juridiskajā fakultātē, ar ko Neapoles II Universitātei noslēgts sadarbības līgums.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211