11.martā Latvijas vēstnieks Nīderlandē Māris Klišāns svinīgā ceremonijā Miera pils bibliotēkai Hāgā pasniedza Latvijā izdotas juridiskās literatūras grāmatas, tostarp arī Augstākās tiesas izdevumus – „Augstākās tiesas Biļetena” visus numurus un brošūru par Augstāko tiesu.  

Par godu Miera pils simtgadei, ko atzīmēja pagājušajā gadā, Kārnegī fonds aicināja visas astoņdesmit deviņas Hāgā rezidējošās vēstniecības piedalīties grandiozā projektā "Vēstniecības ziedo grāmatas Miera pils bibliotēkai". Latvijas vēstniecība Hāgā sazinājās ar Latvijas vadošajiem juridiskās literatūras izdevējiem un Tiesu namu aģentūra, "Latvijas Vēstnesis", Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Latvijas Augstākā tiesa atvēlēja četrdesmit vienu grāmatu – par Latvijas Republikas Civilprocesu, darba tiesībām, kriminālistiku, intelektuālo īpašumu, Eiropas Savienības tiesībām, Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīcu, kā arī vairākas Latvijas vadošā civiltiesībnieka, Augstākās tiesas tiesneša, profesora Kalvja Torgāna grāmatas.

Ārlietu ministrijas Preses informācijas nodaļa informē, ka Latvijas vēstniecība ir trīsdesmitā, kas ziedojusi grāmatas bibliotēkai šī projekta ietvaros. Bibliotēkas projektu koordinatore Kandisa Alihuseina (Candice Alihusain) un galvenais bibliotekārs Nilss van Tols (Niels van Tol) savā un Kārnegī fonda direktora Stīvena van Hogstrātena (Steven van Hoogstraten) vārdā pateicās par dāvinājumu un atbalstu projektam.

Miera pils bibliotēku apmeklē starptautisko organizāciju, tiesu, tribunālu tiesneši, prokurori, darbinieki, jurisprudences profesionāļi un studenti, kā arī Hāgas Akadēmijas vasaras juridisko kursu dalībnieki, kas ierodas no visiem kontinentiem, arī no Latvijas. Bibliotēkā jau bija 281 grāmata, kurā atspoguļoti juridiskie procesi Latvijā, tai skaitā 18 latviešu valodā, pārējās angļu, franču, vācu un krievu valodā.

Miera pils, tās bibliotēka un teritorija ir Kārnegī fonda īpašums. Bibliotēkā ir vairāk nekā miljons grāmatu, un mēneša beigās bibliotēka saviem vairāk nekā 3000 lasītāju izsūta ikmēneša jaunumu apskatu. Martā tajā būs arī raksts par Latvijas izdevniecību ziedotajām grāmatām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211