Vilemam Korthalam Altes (Willem Korthals Altes), tiesnesim no Nīderlandes, 10. decembrī viesojoties Augstākajā tiesā, raisījās interesanta saruna ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Anitu Poļakovu. Arī viņš ir strādājis apelācijas instances tiesā, taču atgriezies Amsterdamas rajona tiesā, jo pirmajā instancē darbs šķitis interesantāks.

V. Altes interesēja Latvijas tiesu sistēma, kurā apgabaltiesa darbojas gan kā pirmā līmeņa, gan apelācijas instance, bet Augstākā tiesa – gan kā apelācijas, gan kasācijas instance. Nīderlandē visas lietas pirmajā instancē skata pirmā līmeņa tiesa. Citāda sistēma bijusi nodokļu tiesām, un tur piedzīvota tiesu reforma, kurā daudziem tiesnešiem bijis jāpāriet uz zemāka līmeņa tiesām, un tā bijusi emocionāla problēma. Tādēļ viņš saprot, kāpēc Latvijā tik smagi virzās jaunais Tiesu iekārtas likumprojekts.

Tiesneši dalījās informācijā par līdzībām un atšķirībām abu valstu kriminālprocesā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpratni. Nīderlandes kolēģi īpaši interesēja tiesu piesēdētāju institūcija, kādas viņu valstī nav, taču diskusijas par to ik pa laikam notiek. Viņš interesējās, vai Krimināllietu tiesu palātā nonāk lietas, kurās, pieņemot spriedumu pirmajā instancē, tiesneša un piesēdētāju domas bijušas atšķirīgas.

Runājot par sabiedrības attieksmi pret tiesām, abi tiesneši atzina, ka tā lielā mērā veidojas, vērtējot tiesnešu darba kvalitāti. Par šo kvalitāti lietas dalībnieki un sabiedrība spriež pēc tā, kā tiesnesis vada tiesas procesu, vai prot to darīt tā, ka lietas dalībnieki sajūt, ka viņos ieklausās un lietā iedziļinās. Otrs tiesneša darba vērtējuma kritērijs ir tiesneša spēja darīt saprotamu savu spriedumu. Tiesnese Poļakova domā, ka tas nav tikai tiesu komunikācijas speciālistu darbs, bet gan tas, cik saprotami savu spriedumu tiesnesis pratis uzrakstīt. V. Altes, kurš ir arī pasniedzējs jaunajiem tiesnešiem, viņiem mācot, ka spriedumi jāraksta it kā zaudētāja pusei – labs spriedums būs tāds, kurš, kaut arī lietas dalībniekam nebūs labvēlīgs, bet būs bijis saprotams.

V. Altes Latvijā bija ieradies Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (EJTN) apmaiņas programmas ietvaros. Tīklā ir apvienojušās visas ES valstu institūcijas, kuras atbildīgas par tiesnešu tālākizglītību. Arī Latvijas Tiesnešu mācību centrs ir EJTN biedrs un piedalās tiesnešu apmaiņas programmās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211