Aizvadīto gadu Augstākā tiesa noslēdza ar nozīmīgu notikumu – augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 95.gadadienu. Taču 2014.gads nesis izmaiņas Latvijas tiesu sistēmai – ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2014.gada 1.janvārī, no kasācijas instances nosaukuma tiek dzēsts Senāta vārds. Diemžēl likumdevējs neieklausījās Tieslietu padomes un Augstākās tiesas aicinājumā saglabāt vēsturisko Senāta nosaukumu, kāds kasācijas instancei Latvijā bijis vienmēr – gan Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā 1918.–1940.gadā, gan atjaunotajā Latvijas Republikā.

Līdz ar šiem likuma grozījumiem no 2014.gada 1.janvāra ir pārmaiņas Augstākās tiesas struktūrā un darba organizācijā.

  • Kasācijas instance ir Augstākās tiesas Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments.

Kasācijas instances nosaukumā vairs nav Senāts, kasācijas spriedumus un lēmumus pieņems nevis Senāts, bet attiecīgais Augstākās tiesas departaments. Kasācijas instances tiesneši vairs nav Augstākās tiesas senatori, bet tiesneši, tāpat senatoru palīgi – tiesnešu palīgi.

  • Augstākajā tiesā turpmāk būs viena Kanceleja

Sakarā ar to, ka nav kopīgas struktūrvienības – Senāta, nav arī vairs Senāta kancelejas. Augstākās tiesas Administrācijas sastāvā izveidota jauna struktūrvienība – Augstākās tiesas Kanceleja, kuras sastāvā savukārt ir trīs sekretariāti – Departamentu sekretariāts, Civillietu tiesu palātas sekretariāts un Krimināllietu tiesu palātas sekretariāts.

Līdz ar jauno struktūru likvidētas līdzšinējās trīs kancelejas – Senāta kanceleja, Civillietu tiesu palātas kanceleja un Krimināllietu tiesu palātas kanceleja.

Tiesas apmeklētājiem šī pārmaiņa sarežģījumus neradīs, jo visi trīs Kancelejas sekretariāti strādās līdzšinējo kanceleju vietās, arī telefoni ierastie: Departamentu sekretariātā Civillietu departamenta sekretāriem – 67020364, Krimināllietu departamenta sekretāriem – 67020370, Administratīvo lietu departamenta sekretāriem – 67020339, Civillietu tiesu palātas sekretariātam – 67020347, Krimināllietu tiesu palātas sekretariātam – 67020316.

Par Augstākās tiesas Kancelejas vadītāju iecelta līdzšinējā Senāta kancelejas vadītāja Elīna Majore, par Departamentu sekretariāta vadītāju – bijusī Senāta kancelejas tiesas sekretāre Anda Eglīte.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211