2004. gada 10. martā Parīzē, piedaloties 24 pārstāvjiem no Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu augstākajām vispārējās jurisdikcijas tiesām, nodibināta ES augstāko tiesu priekšsēdētaju asociācija (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union). Par tās pirmo priekšsēdētāju ievēlēts Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs Gijs Kanivets (Guy Canivet).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, tāpat kā citu ES kandidātvalstu pārstāvji, līdz šī gada 1. maijam, kad Latvija kļūs par pilntiesīgu ES dalībnieci, asociācijā ir novērotāja statusā ar padomdevēja tiesībām. Saskaņā ar statūtiem, asociācijas biedri Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko tiesu priekšsēdētāji kā fiziskas personas, kas maksā biedru naudu. Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja sanāks reizi divos gados. Darba valodas būs divas– angļu un franču.

Jaundibinātajai asociācijai izvirzīti vairāki mērķi. Svarīgākais – veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās.

Būtiski ir arī kontakti un informācijas apmaiņa starp biedriem, novērotājiem un ES institūcijām, veicinot likumu harmonizāciju. Ērtākai savstarpējai komunikācijai un informācijas izplatīšanai paredzēts izveidot asociācijas mājas lapu.