Ar šodienu, 8. decembri, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Normunds Salenieks iecelts Senāta Civillietu departamenta senatora amatā. Par to lēmusi Civillietu departamenta senatoru kopsapulce 26. novembrī.

Normunds Salenieks Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amatā bija iecelts 2005. gadā, bet pirms tam desmit gadus strādāja Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā. Senators skaidro, ka viņam vienmēr interesējušas gan administratīvās lietas, gan civillietas, tādēļ arī pieņēmis uzaicinājumu mainīt tiesību nozari.

Laikā no 2008. gada aprīļa līdz 2010. gada oktobrim senators Normunds Salenieks atradās pagaidu prombūtnē un viņa pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā pildīja Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211