Ņemot vērā, ka aizvien vairāk tiesas dokumentu, tai skaitā tiesas nolēmumi, tiek parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, Augstākā tiesa noteikusi kārtību, kā lietas dalībniekiem tiek nosūtīti tiesas nolēmumi.

Ja senatori nolēmumu parakstījuši ar drošu elektronisko parakstu un lietas dalībnieks piekritis saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu, adresātam elektroniski tiek nosūtīts nolēmuma oriģināls. Nolēmuma noraksts netiek izgatavots.

Ja nolēmums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, bet lietas dalībnieks nav piekritis saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu, dalībniekam tiek sagatavota un nosūtīta nolēmuma kopija papīra formā.

Ja nolēmums ir sagatavots papīra formā un parakstīts pašrocīgi, lietas dalībniekiem tiks sagatavots un nosūtīts nolēmuma noraksts.

Šī kārtība noteikta tiesas iekšējā normatīvajā aktā “Augstākās tiesas tiesu lietu un ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu aprites kārtība”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211