Ar lekciju par ES tiesībām, cilvēktiesībām un starptautiskām publiskām tiesībām rīt, 28.novembrī noslēdzas Augstākās tiesas (AT) tiesnešu mācības Eiropas Savienības tiesībās.

Lekciju noslēgumā Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks svinīgs pasākums, kurā Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesneši, palīgi un konsultanti saņems sertifikātus. Pasākumā piedalīsies AT priekšsēdētājs Andris Guļāns un Rīgas Juridiskās augstskolas lektors, Dānijas institūta direktors Pīters Gjortlers (Peter Gjortler).

Kā jau tika ziņots iepriekš, mācības tika organizētas divās kārtās – no 1.marta līdz 16.jūnijam Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešiem, palīgiem un konsultantiem un no 12.septembra līdz 27.novembrim Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, palīgiem un konsultantiem.

Lekciju organizēšanu un finansiālo atbalstu sniedz Latvijas – Dānijas projekts, Rīgas Juridiskā augstskola un AT. Mācību mērķis ir papildināt tiesnešu un tiesnešu palīgu zināšanas Eiropas Savienības tiesībās, kas ir īpaši aktuāli laikā, kad Latvija gatavojas iestāties Eiropas Savienībā.

Mācību saturs veidots speciāli tiesnešu auditorijai. Programmā īpaša uzmanība pievērsta jautājumiem par tiesisko aizsardzību, valsts tiesneša lomu Eiropas Kopienu tiesību piemērošanā jeb principu, ka “nacionālais tiesnesis ir Eiropas tiesnesis”, iepriekšējā jeb prejudiciālā nolēmuma procedūrai, atlīdzībai par tiesību pārkāpumu, EK tiesību un starptautisko publisko tiesību attiecībām u.c.  

Mācību apjoms – 60 stundas (15 nodarbības). Apmācības metode: katrai tēmai atbilstošo Eiropas Kopienas Tiesas lietu un nolēmumu analīze lekcijas vai semināra formā.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv