Ar trim lekcijām par administratīvo lietu iztiesāšanas metodoloģiju 24.novembrī noslēdzās lekciju cikls “Kvalitatīvs nolēmums administratīvajās lietās: tiesas process un metodoloģija”. Tā ietvaros administratīvie tiesneši piedalījās 12 lekcijās, kas bija veltītas dažādiem administratīvo lietu iztiesāšanas aspektiem, piemēram, aktualitātēm tiesību teorijā un juridiskajā metodē, kā arī pieteikuma izvērtēšanai Satversmes tiesai.

Īpaša uzmanība lekciju ciklā tika veltīta administratīvo lietu iztiesāšanas metodoloģijai. Šim tematam kopā tika veltītas sešas lekcijas, aplūkojot metodoloģijas aspektus, sākot no lietas ierosināšanas līdz lietas iztiesāšanai apelācijas instances tiesā.

Lekcijas vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Ieva Višķere. Lekcijas notika Zoom platformā un tajās piedalījās tiesneši no visām trim tiesu instancēm.

Mācības administratīvo tiesu tiesnešiem ir turpinājums pagājušajā gadā Senāta Civillietu departamenta sāktajai apmācību praksei tiesnešiem lietu izskatīšanas metodoloģijā.

Lekciju ciklu organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs, un tas norisinās ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211